Zdecyduj, jak ma wyglądać obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce.

Zapraszamy do głosowania.

Obywatele decydują.

Ty decydujesz!

Rysunek postaci z laptopem
Rysunek żarówki

Obywatele decydują – o co chodzi?

„Obywatele decydują” to społeczność patrząca władzy na ręce. Organizujemy kampanie, dzięki którym obywatele decydują o ważnych dla nich sprawach. Zachęcamy zwykłych ludzi do aktywności obywatelskiej częściej niż raz na cztery lata. Działamy m.in. na rzecz nowelizacji ustawy o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej.

Co to jest Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU)?

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU) została stworzona, aby umożliwić Polakom wnoszenie swoich projektów ustaw pod obrady Sejmu. Teoretycznie stawia obywateli na równi z posłami, Senatem, Prezydentem i Radą Ministrów (art. 118 Konstytucji RP). Aby projekt obywatelski trafił do Sejmu musi się pod nim podpisać minimum 100 tysięcy osób w 3 miesiące.

Dlaczego chcemy zmiany ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej?

Zbiórka 100 tysięcy podpisów w 3 miesiące jest trudnym przedsięwzięciem pod względem logistycznym, finansowym, organizacyjnym czy społecznym, szczególnie dla mniejszych, nieformalnych grup, bez poparcia dużej instytucji z infrastrukturą i z bazą kontaktów osobowych. To właśnie tego etapu nie udaje się przejść największej ilości projektów (średnio 2/3). Te, które zakończą się sukcesem i zbiorą 100 tysięcy podpisów, napotykają jeszcze większe problemy na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.


Część z nich odpada w pierwszym czytaniu, czyli są odrzucane bez procedowania ich w pracach komisji sejmowych. Część z nich po pierwszym czytaniu nie może doczekać się już kolejnego, to znaczy, że prace w komisjach są na tyle powolne lub rozległe, że nie udaje się zakończyć procesu legislacyjnego.


Dlatego, tak istotne jest ułatwienie inicjatywom społecznym zbieranie wymaganych podpisów, ale także usprawnienie procesu rozpatrywania tych projektów przez posłów i senatorów. Bo przecież obywatelska inicjatywa ustawodawcza powinna służyć obywatelom, tak by współtworzyli i rozwijali swoje Państwo.

Infografika – Jak pracujemy nad ustawą o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej (OIU)?

Kto prowadzi „Obywatele decydują”?

Organizatorem jest Instytut Spraw Obywatelskich - organizacja pożytku publicznego niezależna od partii politycznych. Od 2004 r. działa po stronie obywateli. Jej misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Każdy obywatel, który ukończył 18 lat.

Co Instytut Spraw Obywatelskich robi z danymi użytkowników biorących udział w konsultacjach?

Instytut Spraw Obywatelskich szanuje prawo każdego użytkownika Internetu do zachowania prywatności i nieujawniania danych osobistych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by chronić bezpieczeństwo danych każdej osoby korzystającej ze stron Instytutu.


Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych